Metodyka i metodologia pracy socjalnej

POZIOM STUDIÓW: Studia podyplomowe

KIERUNEK STUDIÓW: Metodyka i metodologia pracy socjalnej

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 semestry

TRYB STUDIÓW: On-line

FORMA STUDIÓW: Niestacjonarne

UCZELNIA: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych – Kielce / studia na mocy umowy z ECES Vademecum realizowane w Nysie

Dla kogo

Studia adresowane są do osób legitymujących się wykształceniem wyższym akademickim, przyszłych pracowników socjalnych i instytucji pomocowych, opiekunów medycznych i społecznych, pielęgniarek, rehabilitantów, fizjoterapeutów  itp.

Cel kształcenia

Celem studiów jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu problematyki dotyczącej pracy socjalnej, struktury i organizacji pomocy społecznej.

Kwalifikacje zawodowe

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 2. ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
 3.  do 31.12.2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • polityka społeczna,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • nauki o rodzinie;

  4. ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 22 października 2021r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej

W Dz.U. z 2021 r. pod poz. 803 opublikowano ustawę z 15.4.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Zmiany wprowadzono przede wszystkim do ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.; dalej: PomSpołU), a wśród nich te, które weszły w życie 30.10.2021 r. Dz.U. poz. 1668)

Warunkiem ukończenia studiów

Jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także zrealizowanie 40 h praktyk zawodowych.

Koordynator Paulino Bugno

 • tel. 77 409 04 59
 • tel. 77 435 12 54 w.24
 • tel. kom. 721 860 739
 • e-mail: dos@vademecum.nysa.pl

Podobne kierunki

Uzupełnij poniższy formularz, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.