ECES Vademecum

Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Vademecum to wiodąca firma szkoleniowa, świadcząca usługi na szeroko pojętej niwie edukacyjnej. Siedzibą i miejscem prowadzenia działalności jest Nysa, ul. Poznańska 1. ECES Vademecum działa od 01-01-2009 roku głównie na terenie województwa opolskiego i województw ościennych. Tworzą ją:

 • Międzyuczelniane Centrum Studiów Vademecum
 • Placówka Doskonalenia Nauczycieli Vademecum
 • Europejskie Centrum Nauki Vademecum
 • Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Vademecum

W ramach  Międzyuczelnianego Centrum Studiów  (MCS Vademecum) ECES Vademecum współpracuje z 4 uczelniami wyższymi (Wyższą Szkołą Teologiczno-Humanistyczną  w Podkowie Leśnej, Akademią Górnośląską  w Katowicach, Akademia Wyższą Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Staropolska Akademia nauk Stosowanych w Kielcach) w zakresie studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych: pedagogicznych, ekonomicznych, społeczno-ekonomicznych i społecznych. Jest także organizatorem kursów zawodowych, warsztatów, szkoleń z różnych dziedzin.

Właścicielem i założycielem ECES Vademecum jest dr Bożena Węcka, która zdobywała doświadczenie w edukacji pracując  w instytucjach z nią związanych od 1982 roku.

Bożena Węcka to doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii. To wieloletni praktyk w zarządzaniu edukacją, z ukończonymi studiami podyplomowymi z Zarządzania Oświatą, od 2002 roku dyrektor oddziału nyskiego Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej, przez okres 3 lat pełniła funkcję kierownika  Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, od 2011 roku dyrektor Placówki Doskonalenia Nauczycieli Vademecum w Nysie,  w latach 2012 do 2020 pracowała jak adiunkt w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

Zajęcia w ECES Vademecum prowadzą wysoko wykwalifikowani specjaliści, praktycy oraz  pracownicy naukowi, posiadający także wiedzę praktyczną. ECES Vademecum współpracuje z nimi na podstawie umów cywilnoprawnych. Średnio ECES Vademecum zatrudnia około 150 wykładowców reprezentujących wszystkie poziomy naukowe od prof. zwyczajnego, dr hab., dr,  do magistra. Na podkreślenie zasługuje fakt iż kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia, rekrutuje się z uczelni wyższych co jest gwarantem akademickiej jakości nauczania. Ponadto zajęcia prowadzą także dyrektorzy Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych, bibliotek, szkół i przedszkoli, właściciele firm. Wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe kadry dydaktycznej są gwarancją jakości prowadzonych form kształcenia.

Potencjał społeczny ECES Vademecum wynika z wieloletniej działalności na niwie edukacyjnej. Współpraca z 4 uczelniami wyższymi oraz własne firmy edukacyjne są potężnym orędziem na drodze zaspokajania potrzeb edukacyjnych województwa opolskiego i województw ościennych. 

Oferta edukacyjna oferowana przez ECES Vademecum skierowana jest do osób w każdym wieku. Wiodącą działalnością  ECES Vademecum jest działalność edukacyjna prowadzona na szeroką skalę na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz pracowników samorządów terytorialnych zarządzających oświatą w zakresie wiedzy i umiejętności zgodnych z założeniami zreformowanego systemu oświaty.

Rodzaje prowadzonych przez ECES Vademecum form edukacyjnych to: studia licencjackie, studia mgr, szkoła policealna, kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych, kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, szkolenia dla jednostek oświatowych (stacjonarne i niestacjonarne), warsztaty dla nauczycieli (stacjonarne i niestacjonarne), szkoleniowe Rady Pedagogiczne (stacjonarne i niestacjonarne), Granty Opolskiego Kuratora Oświaty,  studia podyplomowe (we współpracy z Uczelniami wyższymi), Kursy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży, Kursy instruktażowe dla kandydatów na kierowników wypoczynku dla dzieci i młodzieży, Kursy kierowników wycieczek szkolnych (we współpracy z WSTH) .

Innym przykładem współpracy ECES Vademecum z lokalnym środowiskiem są cykliczne imprezy pod nazwą Europejskie Dni Nauki.  To cykl bezpłatnych warsztatów z różnych dziedzin. Europejskie Dni Nauki na stałe już zagościły w planach pracy ECES Vademecum gromadzą duże ilości osób średnio jednorazowo ok. 600-700 osób.

ECES Vademecum uczestniczy także w różnych charytatywnych wydarzeniach, między innymi uczestniczyła w 2018 roku w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, współpracuje także z lokalnymi instytucjami: Burmistrzem Gminy Nysa, Zespołem Placówek Specjalnych w Nysie, Powiatowym  Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego  w Nysie, Biblioteką Pedagogiczną w Nysie, szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami.

Atuty ECES Vademecum:

 • Prestiż instytucji szkoleniowej – wysoko notowana przez: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje edukacyjne, odbiorców oferty edukacyjnej, wykładowców, partnerów.
 • Wysoka jakość kształcenia – zajęcia są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów, praktyków oraz pracowników naukowych, posiadających także wiedzę praktyczną.
 • Potencjał techniczny – tworzy przebudowany i zmodernizowany budynek mieszczący się w Nysie przy ul. Poznańskiej 1 składający się z trzech kondygnacji. Ze względu na lokalizację dojazd do ECES Vademecum jest ułatwiony. Teren obiektu jest ogrodzony i zagospodarowany. Wszystkie sale wykładowe posiadają projektory. Dodatkowo do dyspozycji uczestników są: biblioteka, szatnia, recepcja, toalety, kawiarenka, strefa rekreacyjna wewnętrzna i zewnętrzna oraz węzły sanitarne. W budynku jest dostępny Internet bezprzewodowy. Dodatkowo w budynku znajdują się pracownie przedmiotowe doskonale wyposażone do zajęć praktycznych: technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, asystent osoby starszej. Budynek dopełniają pomieszczenia dla administracji.
 • Potencjał społeczny – wynika z wieloletniej działalności ECES Vademecum na niwie edukacyjnej. Współpraca z 3 uczelniami wyższymi oraz własne firmy edukacyjne są potężnym orędziem na drodze zaspokajania potrzeb edukacyjnych województwa opolskiego i województw ościennych. Oferta edukacyjna oferowana przez ECES Vademecum skierowana jest do osób w każdym wieku. Wiodącą działalnością ECES Vademecum jest działalność edukacyjna prowadzona na szeroką skalę na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz pracowników samorządów terytorialnych zarządzających oświatą w zakresie wiedzy i umiejętności zgodnych z założeniami zreformowanego systemu oświaty.
 • Potencjał kulturowy – ECES Vademecum we współpracy z Instytutem Turystyki Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej była organizatorem imprez kulturalnych o zasięgu ogólnokrajowym, poświęconych dialogom międzykulturowym poprzez prezentację działań kulturowych danego kraju z udziałem zaproszonych aktorów, tancerzy, podróżników itp. z udziałem reprezentantów najwyższych władz danego kraju rezydujących w Polsce. Zorganizowano w sumie 10 takich wieczorów, były to: Wieczór kultury Francuskiej, Wieczór Kultury Hiszpańskiej, Wieczór Kultury Włoskiej, Greckiej, Cypryjskiej, Maltańskiej, Jordańskiej, Tureckiej, Żydowskiej, Egipskiej. Wieczory te cieszyły się zawsze olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców województwa opolskiego, uczestniczyło w nich ok. 500 osób i wpisały się już na stałe w kalendarz imprez kulturalnych.

Wyróżnienia:

 • 5 październik 2018 r. – podziękowanie w formie kryształu okolicznościowego z okazji XX-lecia Powiatu Nyskiego za wzorową współpracę, okazaną pomoc i wspieranie Zarządu i Rady Powiatu w realizacji ich zadań,
 • 1 wrzesień 2019 r. – Placówka Doskonalenia Nauczycieli Vademecum otrzymała akredytację Opolskiego Kuratora Oświaty,
 • 5 marzec 2020 r. – uzyskanie 2 miejsca w mieście Nysa w zestawieniu „Orły Edukacji 2020″
 • 9 marzec 2020 r. – otrzymanie wyróżnienia „Firma godna zaufania”
 • 10 marzec 2021 r. – uzyskanie 1 miejsca w mieście Nysa w zestawieniu „Orły Edukacji 2021”

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.