NPKU Vademecum

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Vademecum jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym. Placówka działa na podstawie: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Rozporządzenia MEN z 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz niniejszego Statutu. Siedziba Placówki znajduje się w Nysie, ul. Poznańska 1. Organem prowadzącym Placówkę jest Europejskie Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe „Vademecum”, które jest jej założycielem i właścicielem.

Głównym celem działalności Placówki jest umożliwienie uzyskania i uzupełnienia wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, oraz dokształcanie i doskonalenie zawodowe w szczególności z uwzględnieniem wymogów rynku pracy. Dla osiągnięcia swych celów Placówka organizuje i prowadzi kształcenie, dokształcanie i doskonalenie w formach pozaszkolnych, umożliwiającym uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, które może odbywać się w systemie stacjonarnym, zaocznym lub w formie kształcenia na odległość.

Prowadzone w NPKU Vademecum formy edukacyjne to:

 

  • kwalifikacyjny kurs zawodowy;
  • kurs umiejętności zawodowych;
  • kurs kompetencji ogólnych;

 

Zadaniem placówki jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy i umiejętności, pozwalających na osiągniecie zakładanych celów dydaktycznych w programach nauczania odpowiednich pozaszkolnych formach kształcenia w ramach kształcenia ustawicznego dorosłych, zgodnie z zasadami andragogiki.

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.