Pedagogika korekcyjna – bez podbudowy z ped. spec.

KIERUNEK STUDIÓW: Pedagogika korekcyjna

ADRESACI: Nauczyciele nieposiadający kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 semestry

TRYB STUDIÓW: Hybrydowy/ On-line

FORMA STUDIÓW: Niestacjonarne

UCZELNIA: Akademia WSB – Dąbrowa Górnicza / studia na mocy umowy z ECES Vademecum realizowane w Nysie

Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Adresatami studiów podyplomowych są nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek nie posiadający kwalifikacji z pedagogiki specjalnej (surdopedagogika, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, logopedia, pedagogika lecznicza, socjoterapia, resocjalizacja, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka).

Absolwenci będą posiadać umiejętności:

Absolwenci mogą być zatrudnieni na zasadach określonych w miarodajnych przepisach prawa (wskazano poniżej) na stanowisku: 

 • nauczyciela prowadzącego wczesne wspomaganie rozwoju,
 • terapeuty pedagogicznego,
 • nauczyciela prowadzącego zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz inne o charakterze terapeutycznym, dla dzieci i uczniów ze specyficznymi (dysleksja, dysgrafia, dysortografia oraz dyskalkulia) i niespecyficznymi (dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie) trudnościami w rozwoju i uczeniu się.

  Podstawa prawna:

  Program studiów podyplomowych uwzględnia wszystkie wymagania wynikające z:

  * Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).
  * Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
  * Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

PROGRAM STUDIÓW

Kontakt

PDN Vademecum Nysa
Koordynator mgr Magdalena Ziółkowska

 • tel. 77 409 04 58
 • tel. 77 435 12 54 w.33
 • tel. kom. 691 564 567
 • e-mail: dos@poznanska.nysa.pl

Podobne kierunki

Uzupełnij poniższy formularz, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.