Program nauczania: Pedagogika korekcyjna bez pedagogiki specjalnej

PROGRAM

 1. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej, oraz neuropsychologii
 2. Podstawy pedagogiki korekcyjnej
 3. Medyczne aspekty pedagogiki korekcyjnej – wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii
 4. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży (podstawy teoretyczne, kryteria diagnostyczne, prawne aspekty kształcenia, pomocy i wsparcia dzieci i uczniów ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w rozwoju i uczeniu się)
 5. Specyficzne trudności w rozwoju i uczeniu się –  teoria dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia. (przyczyny, objawy, ryzyko dysleksji, profilaktyka)
 6. Niespecyficzne trudności w rozwoju i uczeniu się (teoria, przyczyny, objawy, profilaktyka)
 7. Wybrane zagadnienia z metodyki kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 8. Rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci i uczniów ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w rozwoju i uczeniu się
 9. Diagnoza psychopedagogiczna specyficznych i niespecyficznych trudności w rozwoju i nauce w przedszkolu, szkole, poradni
 10. Metody i formy usprawniania korekcyjno-kompensacyjnego dzieci i uczniów w przedszkolu, szkole, placówce
 11. Organizacja procesu terapeutycznego – proces grupowy, komunikacja, wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży
 12. Praca z nauczycielami i rodziną dzieci i uczniów ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w rozwoju i uczeniu się
 13. Opracowanie programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla dzieci i uczniów

Liczba godzin: 450h zajęć dydaktycznych + 180h praktyki zawodowej

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.