Tyflopedagogika – dla ped. spec.

KIERUNEK STUDIÓW: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)

ADRESACI: Nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 semestry

TRYB STUDIÓW: Hybrydowy

FORMA STUDIÓW: Niestacjonarne

UCZELNIA: Akademia WSB – Dąbrowa Górnicza / studia na mocy umowy z ECES Vademecum realizowane w Nysie

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki specjalnej – edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową , w tym wyposażenie w wiedzę oraz umiejętności praktyczne, a także kompetencje społeczne w zakresie metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji potrzebnych w pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami słabowidzącymi i niewidomymi.

Nauczyciel tyflopedagog może pracować w szkolnictwie specjalnym: w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych dla uczniów słabowidzących i niewidomych; w szkolnictwie integracyjnym: w przedszkolach integracyjnych, przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, szkołach integracyjnych, szkołach z oddziałami integracyjnymi; w szkolnictwie ogólnodostępnym (nurt inkluzyjny) oraz w  nauczaniu indywidualnym; w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz poradniach specjalistycznych.

Absolwenci będą posiadać umiejętności:

Słuchacze zdobędą  wiedzę z zakresu metodologii badań naukowych stosowanych w dziedzinach nauk humanistycznych i nauk społecznych, w szczególności zasady projektowania i prowadzenia badań naukowych w zakresie pedagogiki specjalnej oraz postulat wieloparadygmatyczności

 • zdobędą  wiedzę na temat organizacji i metodyki kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie integracyjnym i włączającym, w szczególności modele współpracy pedagogów specjalnych z nauczycielami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami, oraz modele indywidualizacji lekcji, efektywne strategie nauczania i uniwersalnego projektowania zajęć
 • opanują praktyczne umiejętności wykorzystywania  i integrowania wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin naukowych w celu analizy problemów rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych
 • zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą
 • będą potrafili przeprowadzić diagnozę psychopedagogiczną i funkcjonalną dzieci i młodzieży niepełnosprawnych wzrokowo
 • nabędą umiejętność wspierania rodziny dziecka oraz inicjowania i prowadzenia działań integracyjnych w środowisku
 • poznają specyfikę procesu kształcenia i wychowania osób z uszkodzonym narządem wzroku
 • zrealizują praktykę pedagogiczną w placówkach kształcących uczniów z niepełnosprawnością wzrokową, w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych

PROGRAM STUDIÓW

Kontakt

PDN Vademecum Nysa
Koordynator mgr Magdalena Ziółkowska

 • tel. 77 409 04 58
 • tel. 77 435 12 54 w.33
 • tel. kom. 691 564 567
 • e-mail: dos@poznanska.nysa.pl

Podobne kierunki

Uzupełnij poniższy formularz, skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.