Program nauczania: Zarządzanie w oświacie

 1. Podstawy prawa oświatowego
 2. Zarządzanie i kierowanie zespołami 
 3. Zarządzanie zmianą
 4. Dyrektor jako lider zespołu
 5. Podstawy psychologii zarządzania
 6. Bezpieczeństwo w szkole
 7. Zasady organizacji zarządzania  
 8. Organizacja współpracy ze środowiskiem lokalnym
 9. Zasady komunikacji w szkole
 10. Media w zarządzaniu
 11. Polityka kadrowa w pracy dyrektora
 12. Monitorowanie rozwoju zawodowego nauczycieli
 13. Sytuacje kryzysowe w szkole
 14. Prawo oświatowe i procedury prawne
 15. Zasady finansowania i administrowania placówką oświatową
 16. Nadzór pedagogiczny w pracy dyrektora
 17. Zarządzanie jakością w placówkach oświatowych
 18. Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym
 19. Wykorzystanie technologii ICT w pracy dyrektora
 20. Kontrola, dyscyplina i ocena w pracy dyrektora

Liczba godzin: 235

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.