Program nauczania: Wczesne wspomaganie rozowoju dla pedagogów specjalnych

PROGRAM

 1. Psychologia rozwoju małego dziecka
 2. Psychologiczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej
 3. Medyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej
 4. Pedagogiczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej
 5. Diagnostyka nozologiczna i funkcjonalna małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego
 6. Organizacja, modele i standardy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wczesnej interwencji terapeutycznej – podstawy prawne
 7. Metody i sposoby rewalidacji, rehabilitacji i terapii małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego
 8. Komunikacja prewerbalna i niewerbalna we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.
 9. Praca z rodziną dzieci i osób z niepełnosprawnością intelektualną
 10. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego – diagnoza funkcjonalna
 11. Rehabilitacja ruchowa dziecka z zburzeniami funkcji ruchowych
 12. Rehabilitacja i wychowanie słuchowe dziecka z uszkodzonym słuchem
 13. Rehabilitacja i rozwijanie umiejętności widzenia dziecka z uszkodzonym wzrokiem
 14. Rehabilitacja i terapia logopedyczna dziecka z zaburzeniami mowy
 15. Rehabilitacja dziecka z wczesnymi symptomami autystycznego spektrum zaburzeń
 16. Opracowanie dokumentacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 17. Opracowanie kompleksowego wieloprofilowego programu wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia jego rodziny

Liczba godzin: 390h zajęć dydaktycznych + 120h praktyki zawodowej

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.