Program nauczania: Tyflopedagogika

PROGRAM

 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z elementami andragogiki specjalnej
 • Podstawy prawne funkcjonowania osób niepełnosprawnych
 • Subdyscypliny pedagogiki specjalnej
 • Podstawowe problemy pedagogiki specjalnej
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rewalidacyjnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu, szkole i placówce
 • Elementy tyflopsychologii
 • Medyczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
 • Wybrane problemy tyflopedagogiki
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Elementy pedeutologii tyflopedagogicznej
 • Zasady pracy z osobą z niepełnosprawnością wzrokową w kontekście praktycznych rozwiązań rehabilitacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych   
 • Dydaktyka specjalna:
  • Teoria pedagogiki specjalnej, koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
  • Organizacja procesu kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi      
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością wzrokową w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością wzrokową w nauczaniu przedmiotowym
 • Metody pracy z uczniem niepełnosprawnym w nauczaniu integracyjnym i włączającym
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z niepełnosprawnością wzrokową
 • Metody wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wzrokową
 • Brajlowskie metody porozumiewania się
 • Rehabilitacja widzenia
 • Zasady orientacji przestrzennej i przemieszczania w przestrzeni
 • Metodyka pracy terapeutycznej z uczniami z niepełnosprawnością wzrokową
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej:
  • Proces diagnostyczny w pedagogice specjalnej, teoria, metody, sposoby, narzędzia.               
  • Wybrane metody oceny funkcjonowania edukacyjnego, fizycznego, psychicznego i społecznego dzieci i uczniów oraz czynników środowiskowych wpływających na to funkcjonowanie.

Liczba godzin: 450 h zajęć dydaktycznych + 180 h praktyki zawodowej

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.