Program nauczania: Tutoring i mentoring w edukacji i biznesie

PROGRAM

Edukacja spesronalizowana – wprowadzenie 
Sztuka skutecznego porozumiewania się 

 • Trening umiejętności społecznych
 • Komunikacja interpersonalna i intrapersonalna
 • Negocjacje i mediacje szkolne i rówieśnicze
 • Sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

Teoretyczne podstawy mentoringu i tutoring

 • Wstęp do mentoringu i tutoringu w edukacji  jako metody spersonalizowanej
 • Tutoring a inne formy pracy w edukacji
 • Psychologiczne aspekty mentoringu i tutoringu
 • Nauczyciel jako mentor i tutor
 • Psychologia pozytywna a tutoring
 • Nowa psychologia sukcesu- nastawienie na  rozwój

 Mentoring i tutoring w praktyce

 • Modele w mentoringu i tutoringu
 • Założenia pracy mentora i tutora
 • Proces mentoringu i tutoringu
 • Narzędzia i metody pracy  w mentoringu i tutoringu
 • Praca z talentami
 • Motywacja w tutoringu
 • Tutoring rozwojowy
 • Profil kompetencyjny tutora
 • Wdrażanie tutoringu w szkole-przykłady dobrych praktyk

Podejścia skoncentrowane na rozwiązaniach

 • Wprowadzenie do modelu Skoncentrowanego na Rozwiązaniach
 • Zastosowanie  w edukacji
 • Metodologia prowadzenia rozmów w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach
 • Struktura sesji: praca na celach, zasobach i potrzebach
 • Praktyczne zastosowanie coachingu w edukacji : coaching kariery

Liczba godzin: 160

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.