Program nauczania: Surdopedagogika

PROGRAM

 • Teoria pedagogiki specjalnej, koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
 • Organizacja procesu kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Proces diagnostyczny w pedagogice specjalnej, teoria, metody, sposoby, narzędzia
 • Wybrane metody oceny funkcjonowania edukacyjnego, fizycznego, psychicznego i społecznego dzieci i uczniów oraz czynników środowiskowych wpływających na to funkcjonowanie
 • Surdopsychologia
 • Surdopedagogika
 • Surdologopedia
 • Anatomia, fizjologia i patologia narządu słuchu
 • Elementy audiologii, audiometrii, laryngologii, otolaryngologii, foniatrii i audioprotetyki; działanie i zastosowanie protez słuchowych
 • Elementy lingwistyki edukacyjnej i psycholingwistyki rozwojowej
 • Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i uczniów z niepełnosprawnością słuchową – edukacja włączająca, integracyjna, ogólnodostępna
 • Diagnostyka surdopedagogiczna
 • Metody wspomagania, terapii i rewalidacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową
 • Edukacja i rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością słuchową
 • Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością słuchową
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Praca z rodziną dzieci i osób z niepełnosprawnością słuchową 
 • Metodyka nauczania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dzieci i uczniów  z niepełnosprawnością słuchową lub sprzężoną niepełnosprawnością słuchową
 • Metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością słuchową w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkole ponadpodstawowej
 • Rewalidacja i rehabilitacja dzieci i osób z niepełnosprawnością słuchową – zasady, metody i programy
 • Podstawy języka migowego
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza w przedszkolu, szkole lub placówce systemu oświaty, zadania surdopedagoga
 • Opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, programu rewalidacji oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Liczba godzin: 450 h zajęć dydaktycznych + 180 h praktyki zawodowej

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.