Program nauczania: Surdopedagogika dla pedagogów specjalnych

PROGRAM

 • Surdopsychologia
 • Surdopedagogika
 • Surdologopedia
 • Anatomia, fizjologia i patologia narządu słuchu
 • Elementy audiologii, audiometrii, laryngologii, otolaryngologii, foniatrii i audioprotetyki; działanie i zastosowanie protez słuchowych
 • Elementy lingwistyki edukacyjnej i psycholingwistyki rozwojowej
 • Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i uczniów z niepełnosprawnością słuchową – edukacja włączająca, integracyjna, ogólnodostępna
 • Diagnostyka surdopedagogiczna
 • Metody wspomagania, terapii i rewalidacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową
 • Edukacja i rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością słuchową
 • Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością słuchową
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Praca z rodziną dzieci i osób z niepełnosprawnością słuchową 
 • Metodyka nauczania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dzieci i uczniów z niepełnosprawnością słuchową lub sprzężoną niepełnosprawnością słuchową
 • Metodyka kształcenia uczniów z niepełnosprawnością słuchową w klasach IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkole ponadpodstawowej
 • Rewalidacja i rehabilitacja dzieci i osób z niepełnosprawnością słuchową – zasady, metody i programy
 • Podstawy języka migowego
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza w przedszkolu, szkole lub placówce systemu oświaty, zadania surdopedagoga
 • Opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, programu rewalidacji oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Liczba godzin: 390 h zajęć dydaktycznych + 120 h praktyki zawodowej

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.