Program nauczania: Psychologia zdrowia

Treści kształcenia                               

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu:

 • Wprowadzenie do psychologii stresu i psychobiologii
 • Biologia emocji a psychosomatyka
 • Emocjonalne i biologiczne znaczenie chorób i zachowań
 • Diagnoza i konsultacja psychobiologiczna
 • Podstawy psychologii prenatalnej i rozwojowej
 • Mechanizmy obronne, uważność i empatia w terapii
 • Mechanizmy i terapia uzależnień
 • Trening radzenia sobie z trudnymi emocjami
 • Diagnoza struktur osobowościowych
 • Podstawy terapii systemowej
 • Podstawy psychiatrii
 • Coaching zdrowia
 • Praca z emocjami
 • Wprowadzenie do homeopatii
 • Konsultacja w terapii

 

Wiedza zdobyta na kierunku Psychologia zdrowia:

 • znajomość różnorodnych dziedzin i nurtów psychologicznych
 • umiejętność stawiania diagnozy i wdrażania odpowiedniej terapii
 • znajomość podstaw psychiatrii
 • zachowań ludzkich w kontekście zdrowia i choroby
 • udzielanie odpowiedniej pomdiagnozowanie, stosowanie różnych technik pomocy psychologicznejocy medycznej
 • diagnozowanie, stosowanie różnych technik pomocy psychologicznej
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy
 • znajomość terminologii branżowej

 

Absolwenci znajdują zatrudnienie w ośrodkach zdrowia psychicznego, poradniach młodzieżowych, rodzinnych i małżeńskich, firmach świadczących usługi psychoedukacyjne i prorozwojowe, przychodniach i klinikach psychiatrycznych, przychodniach i klinikach medycyny somatycznej, instytucjach udzielających pomocy i opieki w sytuacjach trudnych, do których zaliczają się: policja, sądownictwo, więziennictwo, służby socjalne, wojsko, centra kryzysowe, a także w ośrodkach opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizacyjnych, mediach zajmujących się jakością życia i psychologiczną analizą zjawisk społecznych, organizacjach i fundacjach nastawionych na profilaktykę zdrowotną i społeczną

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.