Program nauczania: Psychologia biznesu dla menadżerów

Treści kształcenia:

 • Wprowadzenie do psychologii biznesu
 • Psychologiczna diagnoza zjawisk i zachowań w organizacji
 • Etyczne aspekty pracy psychologa biznesu
 • Podstawy psychologii marketingu i zachowań konsumenckich
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Mediacje i negocjacje w biznesie
 • Psychologia rozwoju zawodowego
 • Formalne i nieformalne uczenie się w miejscu pracy
 • Psychologia zmiany
 • Psychologia przedsiębiorczości
 • Psychologia innowacyjności i twórczości
 • Metodyka szkoleń i warsztatów rozwoju kompetencji zawodowych
 • Coaching kariery
 • Rekrutacja i selekcja pracowników,
 • Ocena pracownicza
 • Assessment Centre
 • Psychologia motywacji do pracy i dobrostanu zawodowego
 • Psychologia stresu i wypalenia zawodowego
 • Przywództwo i liderowanie
 • Budowanie zespołu pracowniczego


Ogólna liczba godzin: 250

Uzyskane kompetencje:

Absolwenci studiów podyplomowych Psychologia biznesu są przygotowani do zarządzania grupą, potrafią budować efektywny zespół pracowników, wiedzą jak posługiwać się zróżnicowanymi i komplementarnymi narzędziami i technikami służącymi rozwojowi kompetencji zawodowych, potrafią skutecznie przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu, a także wzmacniać odporność psychiczną zespołu w miejscu pracy. Potrafią także  projektować a także ewaluować rozwój personelu pracowniczego.

 

Kwalifikacje:

Studia  psychologiczne uczą sprawnego zarządzania i kierowania zespołami ludzi oraz dobierania kadr. Zdobyte w trakcie studiów umiejętności pomogą efektywnie zarządzać przedsiębiorstwem, rozwiązywać pojawiające się w pracy problemy i konflikty oraz wykorzystywać psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu podczas negocjacji, co pomaga zrozumieć działanie mechanizmów psychologicznych na kluczowe procesy biznesowe, takie jak postrzeganie interpersonalne, postrzeganie pieniądza, czy zachowanie na rynkach finansowych

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.