Program nauczania: Przygotowanie pedagogiczne

Program

 1. Pedagogika psychologii ogólnej
 2. Psychologia rozwoju człowieka
 3. Psychologia rozwoju dziecka
 4. Psychologia rozwoju ucznia w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości
 5. Psychologia kształcenia i wychowania
 6. Podstawy pedagogiki ogólnej
 7. Pedagogika komunikacji i kultury języka
 8. Poradnictwo zawodowe. Problemy pracy wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela
 9. Wybrane problemy współczesnej pedagogiki
 10. Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
 11. Metodyka pracy wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela
 12. Emisja głosu
 13. Wybrane problemy dydaktyki ogólnej
 14. Metodyka nauczania poszczególnych przedmiotów
 15. System oświaty
 16. Metodyka teoretycznych przedmiotów zawodowych
 17. Dydaktyka – technologia informacyjna i media w edukacji
 18. Prawo oświatowe i status zawodowy nauczyciela
 19. Współpraca nauczyciela ze środowiskiem
 20. Dydaktyka – projektowanie procesu kształcenia poszczególnych przedmiotów nauczania
 21. Praktyka zawodowa (75 h praktyka w szkole podstawowej + 75 h praktyka w szkole ponadpodstawowej)

Liczba godzin: 390 h zajęć dydaktycznych + 150 h praktyki zawodowej

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.