Program nauczania: Przygotowanie pedagogiczne

PROGRAM

 1. Pedagogika psychologii ogólnej
 2. Psychologia rozwoju człowieka
 3. Psychologia rozwoju dziecka
 4. Psychologia rozwoju ucznia w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości
 5. Psychologia kształcenia
 6. Podstawy pedagogiki ogólnej
 7. Podstawy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 8. Komunikacja i kultura języka
 9. Poradnictwo zawodowe
 10. Problemy pracy wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela
 11. Emisja głosu
 12. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
 13. Metodyka pracy wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela
 14. Wybrane problemy dydaktyki ogólnej
 15. Dydaktyka przedmiotu nauczania
 16. Aktywne metody pracy z uczniem
 17. System oświaty
 18. Projektowanie środowiska materialnego lekcji
 19. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 20. Praca z uczniem w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 21. Technologia informacyjna i media w edukacji
 22. Współpraca nauczyciela ze środowiskiem
 23. Projektowanie procesu kształcenia
 24. Współpraca szkoły ze środowiskiem
 25. Prawo oświatowe i status zawodowy nauczyciela
 26. Praktyka pedagogiczna

Liczba godzin: 390 h zajęć dydaktycznych + 150 h praktyki zawodowej

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.