Program nauczania: Logopedia z podbudową z pedagogiki specjalnej

PROGRAM

 1. Wprowadzenie do logopedii
 2. Biologiczne podstawy mowy i myślenia; anatomia i fizjologia układu nerwowego.
 3. Medyczne podstawy logopedii, neurologia, neonatologia i fizjoterapia w logopedii;
 4. Podstawy audiologii i foniatrii; zaburzenia głosu; podstawy ortodoncji.
 5. Elementy psychopatologii i psychiatrii, zaburzenia genetyczne i niepełnosprawności sprzężone
 6. Językoznawcze podstawy logopedii
 7. Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego; fonetyka akustyczna i wizualna
 8. Teoretyczne podstawy wiedzy o języku, podstawowe zagadnienia z zakresu słowotwórstwa języka polskiego, składnia i fleksja języka polskiego.; 
 9. Podstawowe pojęcia i główne teorie socjolingwistyki.
 10. Psychologiczno-pedagogiczne podstawy logopedii i działań profilaktyczno- wspomagających; podstawy neuropsychologii.
 11. Rozwój i kształtowanie mowy dziecka
 12. Psychologiczne uwarunkowania rozwoju języka i myślenia dziecka, dwujęzyczność i jej rodzaje oraz konsekwencje dwujęzyczności dla rozwoju dziecka
 13. Integracja sensoryczna w rozwoju mowy i przyswajaniu języka.
 14. Metody pedagogiczne w terapii logopedycznej
 15. Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC); metoda fonogestowej wizualizacji mowy (Cued Speech);
 16. Podstawy języka migowego
 17. Profilaktyka logopedyczna.
 18. Logorytmika.
 19. Logopedia międzykulturowa, artystyczna, rola komputera, mediów i nowych technologii w terapii logopedycznej.
 20. Zasady organizacji pomocy logopedycznej, warsztat pracy logopedy.
 21. Specyficzne trudności w rozwoju i uczeniu się –  teoria dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia. (przyczyny, objawy, ryzyko dysleksji, profilaktyka). 
 22. Praktyki

Liczba godzin: 490h zajęć dydaktycznych + 120h praktyki zawodowej

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.