Program nauczania: Integracja sensoryczna z terapią ręki

PROGRAM

 1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 2. Wybrane zagadnienia z neurofizjologii rozwojowej  i psychoruchowej dziecka
 3. Budowa i funkcjonowanie zmysłów i układów sensorycznych
 4. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej dziecka do 7 r. życia
 5. Wczesne wspomaganie rozwoju, kształcenie specjalne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna w ujęciu całościowym
 6. Zachowania trudne podczas terapii
 7. Teoria Integracji Sensorycznej
 8. Wczesna interwencja , diagnoza i terapia
 9. Stymulacja sensoryczna dziecka do 2r. życia
 10. Zaburzenia SI w grupach klinicznych ( MPD, ASD, Zespół Aspergera, FAS, ADHD, wady genetyczne)
 11. Zaburzenia przetwarzania słuchowego i jego wpływ na rozwój dziecka
 12. Lateralizacja
 13. Kamienie milowe rozwoju ruchowego.
 14. Zmysł wzroku Stymulacja systemu wzrokowego u dzieci z deficytami procesów Integracji Sensorycznej
 15. Wpływ niezintegrowanych odruchów na funkcjonowanie dziecka
 16. Współczesne problemy rodzin z dysfunkcjami rozwojowymi
 17. Specyfika deficytów sensorycznych dzieci w chorobach psychicznych
 18. Wybrane zagadnienia  neurologii dziecięcej
 19. Praksja i dyspraksja
 20. Rola terapeuty w pracy z dzieckiem i rodzicem
 21. Wywiad z rodzicem
 22. Badania w gabinecie SI dziecka powyżej  4 roku życia
 23. Diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 3 r. ż
 24. Obserwacja Kliniczna
 25. Testy Południowo-Kalifornijskie- teoria i praktyka
 26. Rola dotyku, propriocepcji i przedsionka w rozwoju dziecka
 27. Praca z dzieckiem z obniżonym/wzmożonym napięciem mięśniowym
 28. Diagnoza i terapia dzieci z różnymi deficytami z MPDz, zespół Downa, FAS Warsztaty
 29. Związek terapii logopedycznej z terapią Integracji sensorycznej
 30. Sfera orofacjalna- wybiórczość pokarmowa w terapii integracji sensorycznej
 31. Organizacja terapii Integracji Sensorycznej. Dieta sensoryczna       
 32. Proces tworzenia diagnozy zaburzeń przetwarzania  Sensorycznego
 33. Kształtowanie chwytu, manipulacji, koordynacji wzrokowo-ruchowej
 34. Etapy rozwoju grafomotoryki i chwytu pisarskiego
 35. Propozycje ćwiczeń ruchowych i zabaw pomocnych w profilaktyce zaburzeń motoryki małej
 36. Studium przypadków
 37. Praktyka zawodowa

Informacje dodatkowe

 • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
 • Czas trwania: 3 semestry
 • Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminami po każdym semestrze studiów oraz napisaniem i nagraniem diagnozy i terapii – studium przypadku
 • Liczba godzin – 435 (w tym 375 h zajęć dydaktycznych + 60 h praktyki zawodowej)

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.