Program nauczania: Integracja sensoryczna z terapią ręki

PROGRAM

 • Anatomia z fizjologia człowieka
 • Wybrane zagadnienia z neurofizjologii rozwojowej  i psychoruchowej dziecka
 • Budowa i funkcjonowanie zmysłów i układów sensorycznych
 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej dziecka do 7 r. życia
 • Wczesne wspomaganie rozwoju, kształcenie specjalne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna w ujęciu całościowym
 • Zachowania trudne podczas terapii
 • Teoria Integracji Sensorycznej
 • Wczesna interwencja , diagnoza i terapia
 • Stymulacja sensoryczna dziecka do 2r. życia
 • Zaburzenia SI w grupach klinicznych ( MPD, ASD, Zespół Aspergera, FAS, ADHD, wady genetyczne)
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego i jego wpływ na rozwój dziecka
 • Lateralizacja
 • Kamienie milowe rozwoju ruchowego.
 • Zmysł wzroku Stymulacja systemu wzrokowego u dzieci z deficytami procesów Integracji Sensorycznej
 • Wpływ niezintegrowanych odruchów na funkcjonowanie dziecka
 • Współczesne problemy rodzin z dysfunkcjami rozwojowymi
 • Specyfika deficytów sensorycznych dzieci w chorobach psychicznych
 • Wybrane zagadnienia  neurologii dziecięcej
 • Praksja i dyspraksja
 • Rola terapeuty w pracy z dzieckiem i rodzicem
 • Wywiad z rodzicem
 • Badania w gabinecie SI dziecka powyżej  4 roku życia
 • Diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 3 r. ż
 • Obserwacja Kliniczna
 • Testy Południowo-Kalifornijskie- teoria i praktyka
 • Rola dotyku, propriocepcji i przedsionka w rozwoju dziecka
 • Praca z dzieckiem z obniżonym/wzmożonym napięciem mięśniowym
 • Diagnoza i terapia dzieci z różnymi deficytami z MPDz, zespół Downa, FAS Warsztaty
 • Związek terapii logopedycznej z terapią Integracji sensorycznej
 • Sfera orofacjalna- wybiórczość pokarmowa w terapii integracji sensorycznej
 • Organizacja terapii Integracji Sensorycznej. Dieta sensoryczna       
 • Proces tworzenia diagnozy zaburzeń przetwarzania  Sensorycznego
 • Kształtowanie chwytu, manipulacji, koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Etapy rozwoju grafomotoryki i chwytu pisarskiego
 • Propozycje ćwiczeń ruchowych i zabaw pomocnych w profilaktyce zaburzeń motoryki małej
 • Studium przypadków
 • Praktyka zawodowa

Liczba godzin – 435 (w tym 375 h zajęć dydaktycznych + 60 h praktyki zawodowej)


Informacje dodatkowe

 • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
 • Czas trwania: 3 semestry
 • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 1 egzaminem po każdym semestrze studiów oraz zaliczeniem praktyki, napisaniem i nagraniem diagnozy i terapii – studium przypadku

 

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.