Program nauczania: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu dla pedagogów specjalnych

PROGRAM

 1. Psychologia rozwoju – główne koncepcje rozwojowe, podstawy diagnostyki psychologicznej
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej – klasyfikacje zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania
 3. Medyczne podstawy zaburzeń ze spektrum autyzmu
 4. Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii
 5. Ogólna charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu
 6. Dziecko/uczeń ze spektrum autyzmu  w oświacie, podstawy prawne kształcenia oraz organizowania pomocy i wsparcia
 7. Specjalne potrzeby edukacyjne osób ze spektrum autyzmu
 8. Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 9. Metody i formy usprawniania rewalidacyjnego dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu
 10. Praca z rodziną osób ze spektrum autyzmu
 11. Opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, programu rewalidacji oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej

  Liczba godzin: 390h zajęć dydaktycznych + 120h praktyki zawodowej

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.