Kadra – Zarządzanie w oświacie

mgr Leśniewska Małgorzata

Wicedyrektor Gminnego Zarządu Oświaty, odpowiada za realizację zadań gminy w zakresie oświaty i opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wdrożyła elektroniczne systemy administrowania oświatą na szczeblu gminnym (arkusze organizacji pracy placówek, rekrutacja), współpracuje przy opracowywaniu wniosków do  projektów unijnych i ich realizacji. Ponad 20 lat pełniła funkcje kierownicze – wicedyrektora i dyrektora dużego zespołu szkół średnich – Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie, kierowała gronem ponad 100 nauczycieli. Organizowała i prowadziła kolonie dla dzieci i obozy językowe dla młodzieży. Prowadziła granty dla Kuratorium Oświaty w Opolu, warsztaty i szkolenia rad pedagogicznych. Wieloletni wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych w zakresie zarządzania w oświacie.

mgr Zając Danuta

Przez 13 lat pełniła funkcję wicedyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie,  przez 29 lat była kierownikiem kształcenia zawodowego, ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania placówką oświatową. Obecnie pracuje jako Dyrektor Liceum ogólnokształcącego oraz Szkoły policealnej. Wieloletni wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych w zakresie zarządzania w oświacie.

blank

mgr Węcka Kamila

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunkach Komunikacja Marketingowa i Public Relations. Swoje doświadczenie zdobyła pracując jako Specjalista ds. PR w Internecie dla producenta seriali, Producent reklam w domu produkcyjnym i Specjalista Marketingu w agencji marketingu internetowego. Obecnie tworzy angażujące treści dla e-commerce branży fashion. Brała udział w koordynacji i promocji projektu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli 'Lekcja Enter’. Wieloletni wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych w zakresie marketingu edukacyjnego, Public relations w szkole i oświacie.

blank

dr Nitkiewicz-Jankowska Anna

Doktor nauk ekonomicznych z zakresu Zarządzania i Ekonomiki Usług. Od 1999 roku współpracuje z uczelniami wyższymi jednocześnie prowadząc własną firmę szkoleniową wpisaną do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.). Współzałożycielka Akademii Techniki Transformacji. Przeprowadziła ponad 8 tys. godzin szkoleniowych, warsztatowych i wykładowych w tematyce m.in. opracowania strategii biznesu oraz marki osobistej, zarządzania a także czynników wpływających na zachowania ludzkie (szczególnie związanych z emocjami). Autorka książek, ebook, programów szkoleniowych.

blank

dr Wawrzyniak-Kostrowicka Milena

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, trener, doradca zawodowy i coach. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz liczne szkolenia z zakresu pracy coachingowo-doradczej. Specjalizuje się w obszarze coachingu kariery. Pierwsze szlify w tym zakresie zdobywała jako trener wewnętrzny NGO, pracując z grupami wykluczonymi społecznie. W latach 2007-2019 koordynowała jako trener i doradca zawodowy dziewięć projektów unijnych i systemowych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Ma na swoim koncie ekspertyzy naukowe pisane na rzecz Gminy Wrocław dotyczące perspektyw zawodowych beneficjentów projektów. Aktywnie współpracuje zarówno ze środowiskiem biznesowym (prowadząc rekrutacje personelu i szkolenia kadry), jak i akademickim (w charakterze kierownika naukowego konferencji, studiów podyplomowych oraz jako wykładowca i promotor seminariów na kierunkach pedagogicznych w szkołach: WSB, WSPIA, WSZIP, TEB Edukacja).

blank

mgr Błońska Elżbieta

Współwłaściciel, psycholog w Centrum Diagnozy i Psychoterapii Elżbieta Błońska&Ewa Wilk, absolwentka jednolitych studiów magisterskich kierunku psychologia na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, ukończyła studium psychologii sądowej, liczne kursy m.in kurs psychoterapii systemowej WTTS, poznawczo-behawioralnej, kurs z zakresu psychodietetyki, oraz szkolenia takie jak: praca z osobami z zaburzeniami psychotycznymi, depresja w życiu zawodowym i prywatnym itp. Obecnie jest w trakcie 4-letnich studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (Studia rekomendowane przez PTTPB – ukończenie uprawnia do uzyskania certyfikatów PTTPB oraz EABCT), oraz studiów doktoranckich (zainteresowania badawcze: schizofrenia). Jest również w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej – Psychiatria człowieka dorosłego. Stale podnosi swoje kwalifikacje i poddaje swoją pracę regularnej superwizji. W swojej pracy terapeutycznej łączy terapie poznawczo-behawioralną z systemową. Swoje doświadczenie zdobywała pracując z dorosłymi oraz dziećmi. Obecnie pracuje na Oddziale Psychiatrycznym, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową, zajmuje się również psychoedukacją pacjentów. Hobbistycznie zajmuje się terapią i edukacją w asyście psa zarówno na Oddziale jak i placówkach oświatowych.

blank

mgr Kiełb Jerzy

magister w zakresie wychowania obronnego. Ratownik KPP, ratownik drogowy PZM. Członek Polskiej Rady Resuscytacji, Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Służb Ratunkowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Uczestnik wielu certyfikowanych szkoleń i kursów w zakresie pierwszej pomocy. Wieloletni wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa w szkole.

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.