Kadra – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

mgr Kulpa Marzena

Oligofrenopedagog, terapeuta ręki, trener grafomotoryki, nauczyciel montessoriański. Zatrudniona w Zespole Placówek Specjalnych w Nysie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną a także w zakresie terapii pedagogicznej, treningu umiejętności społecznych oraz wczesnego wspomagania. Wieloletni wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

mgr Piechaczyk Magdalena

Właścicielka Centrum Terapii Logopedyczno-Pedagogicznej, mgr psychologii i socjologii, logopeda kliniczny, neurologopeda oraz oligofrenopedagog i mediator. Wiedzę terapeutyczną pogłębia  w trakcie szkoleń dotyczących systemowej pracy z rodziną, pracy psychoterapeutycznej z młodzieżą, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu oraz szkoleń z zakresu AAC – komunikacji alternatywnej, Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej i wielu innych. Diagnosta w zakresie oceny rozwoju psychoruchowego dzieci. Od 7 lat wykładowca na studiach podyplomowych. Zdobywała doświadczenie zawodowe prowadząc terapie indywidualne i grupowe z dorosłymi, z młodzieżą oraz z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wspiera rodziców, opiekunów poprzez poradnictwo rodzinne, organizując turnusy terapeutyczne, szkoląc rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi konsultacje, poradnictwo psychologiczne, psychoedukację. Obecnie pracuje w publicznym przedszkolu oraz prowadzi własną praktykę.

blank

mgr Pinkiewicz Renata

oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, wieloletni nauczyciel dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Zespole Placówek Specjalnych w Nysie. Wieloletni wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także pedagogiki korekcyjnej.

blank

mgr Jaskólska Elżbieta

Edukator, oligofrenopedagog, specjalista do wczesnego wspomagania i edukacji dzieci z autyzmem, logopeda, neurologopeda, terapeuta komunikacji AAC (makaton, piktogramy, PCS), terapeuta terapii jedzenia, behawioralnej, terapii ręki,  socjoterapii behawioralno – poznawczej, terapeuta treningu umiejętności społecznych. Posiada uprawnienia do stosowania elementów terapii SI w terapii logopedycznej oraz elektrostymulacji w neurologopedii. Wieloletnie doświadczenie w diagnozie funkcjonalnej dzieci. Od ponad 20 lat pracuje w szkolnictwie specjalnym z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i ze sprzężeniami. Były pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, doradca metodyczny. Wieloletni wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób  z niepełnosprawnością intelektualną, edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, pedagogiki korekcyjnej, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, edukacji włączającej. Od wielu lat współprowadzi Centrum terapeutyczne – Promyk Nadziei w Nysie dla dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami i niepełnosprawnościami. Od 10 lat Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych JANEK, twórca i koordynator grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

blank

mgr Gorczyca Magdalena

Surdologopeda, neurologopeda, pedagog specjalny oraz terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju – absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Praktyk z wieloletnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pracuje w Zespole Placówek Specjalnych w Nysie, oraz w Promyku Nadziei – firmie oferującej specjalistyczną pomoc i terapię dla dzieci i młodzieży. Wieloletni wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej, surdopedagogiki, logopedii, a także terapii pedagogicznej.

blank

mgr Madejczyk Magdalena

Fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w grupach integracyjnych oraz grupach specjalnych. Terapeuta w Centrum Terapeutycznym „Promyk Nadziei” w Nysie. Wieloletni wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pedagogiki korekcyjnej.

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.