Kadra – Przygotowanie pedagogiczne

mgr Leśniewska Małgorzata

Wicedyrektor Gminnego Zarządu Oświaty, odpowiada za realizację zadań gminy w zakresie oświaty i opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wdrożyła elektroniczne systemy administrowania oświatą na szczeblu gminnym (arkusze organizacji pracy placówek, rekrutacja), współpracuje przy opracowywaniu wniosków do  projektów unijnych i ich realizacji. Ponad 20 lat pełniła funkcje kierownicze – wicedyrektora i dyrektora dużego zespołu szkół średnich – Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie, kierowała gronem ponad 100 nauczycieli. Organizowała i prowadziła kolonie dla dzieci i obozy językowe dla młodzieży. Prowadziła granty dla Kuratorium Oświaty w Opolu, warsztaty i szkolenia rad pedagogicznych. Wieloletni wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych w zakresie zarządzania w oświacie.

mgr Maroszek Barbara

Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, nauczyciel wychowania fizycznego z długoletnim stażem, prezes Klubu sportowego Ekonomik, wieloletni wykładowca na kursie wychowawców kolonijnych z zakresu ruchu i rekreacji oraz zajęć kulturalno-oświatowych. Wieloletni wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych w zakresie pedagogiki zabawy. Trener regionalny i lokalny projektu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli 'Lekcja Enter’.

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.