Kadra – Integracja sensoryczna

Borecka-Sierpina Beata

logopeda, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny, specjalistka w dziedzinie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z wieloletnim doświadczeniem w oświacie. Certyfikowany terapeuta ręki. Posiada zawodowe doświadczenie w edukacji ogólnodostępnej, specjalnej i integracyjnej na wszystkich poziomach edukacyjnych. Nauczyciel dyplomowany. Wieloletnia działaczka Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów oraz Przewodnicząca Wojewódzkiej Organizacji Związkowej Śląsk-Opole PZL. Doradca metodyczny oraz konsultant ośrodka doskonalenia nauczycieli. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, studentów, jest autorką i realizatorką wielu programów kursów grantowych Kuratora Oświaty. Przez szereg lat organizowała i prowadziła kursy kwalifikacyjne, warsztaty oraz konferencje, w tym międzynarodowe. Jest redaktorką publikacji Mózg Mowa Terapia, 2006 Opole i Nasze dzieci różne są… Jak im pomóc, by osiągnęły sukces? Część 2, Poradnik dla nauczycieli, 2014 Opole oraz współredaktorką Rzeczywistość a przyszłość edukacyjna ucznia z dysleksją. Modelowa opieka, 2004 Opole. Za zasługi w oświacie otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrny Krzyż Zasługi.

Dudzik Iwona

Od 25 lat Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Nysie, Logopeda, doradca metodyczny, prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną, surdopedagogiczną, pedagogiczną, posiada doświadczenie w doskonaleniu nauczycieli w obszarach edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, specjalnych potrzeb edukacyjnych. Wykładowca akademicki.

blank

Gorczyca Magdalena

Surdologopeda, neurologopeda, pedagog specjalny oraz terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju – absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Praktyk z wieloletnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pracuje w Zespole Placówek Specjalnych w Nysie. Wieloletni wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej, surdopedagogiki, logopedii, a także terapii pedagogicznej. Terapeuta w Centrum terapeutycznym Promyk Nadziei Integracja Sensoryczna w Nysie.

blank

Gos Grzegorz

Współwłaściciel Centrum terapeutycznego Promyk Nadziei Integracja Sensoryczna w Nysie dla dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami i niepełnosprawnościami. Pedagog specjalny, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, specjalista ds. terapii dzieci ze spektrum autyzmu, terapeuta SI, terapeuta ręki, terapeuta bioffedback, terapeuta behawioralny, terapeuta TUS. Od 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami w rozwoju psychicznym w Zespole Placówek Specjalnych w Nysie.

blank

Gorczyca Magdalena

Surdologopeda, neurologopeda, pedagog specjalny oraz terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju – absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Praktyk z wieloletnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pracuje w Zespole Placówek Specjalnych w Nysie. Wieloletni wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej, surdopedagogiki, logopedii, a także terapii pedagogicznej.

Jakubowska Edyta

Magister Pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej, studia podyplomowe: Integracja Sensoryczna, Pedagogika specjalna – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Arteterapia w edukacji, Socjoterapia z elementami psychoterapii, Język polski w edukacji. Trener Umiejętności Społecznych, terapeuta ręki I i II stopnia. Nauczyciel, wychowawca z zespole rewalidacyjno-wychowawczym w Zespole Placówek Specjalnych w Nysie, Terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej i terapii ręki w Centrum terapeutycznym Promyk Nadziei Integracja Sensoryczna w Nysie.

blank

Jaskólska Elżbieta

Współwłaściciel Centrum terapeutycznego Promyk Nadziei Integracja Sensoryczna w Nysie dla dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami i niepełnosprawnościami. Od 10 lat Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych JANEK, twórca i koordynator grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Edukator, oligofrenopedagog, specjalista do wczesnego wspomagania i edukacji dzieci z autyzmem, logopeda, neurologopeda, terapeuta komunikacji AAC (makaton, piktogramy, PCS), terapeuta terapii jedzenia, behawioralnej, terapii ręki, socjoterapii behawioralno – poznawczej, terapeuta treningu umiejętności społecznych. Posiada uprawnienia do stosowania elementów terapii SI w terapii logopedycznej oraz elektrostymulacji w neurologopedii. Wieloletnie doświadczenie w diagnozie funkcjonalnej dzieci. Od ponad 20 lat pracuje w szkolnictwie specjalnym z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i ze sprzężeniami. Były pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, doradca metodyczny. Wieloletni wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych (współpracującym z ECES Vademecum) w zakresie oświatowych studiów podyplomowych: edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, pedagogiki korekcyjnej, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, edukacji włączającej.

blank

Kulpa Marzena

Oligofrenopedagog, terapeuta ręki, trener grafomotoryki, nauczyciel montessoriański. Zatrudniona w Zespole Placówek Specjalnych w Nysie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną a także w zakresie terapii pedagogicznej, treningu umiejętności społecznych oraz wczesnego wspomagania. Wieloletni wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadząca kursy Elementy terapii ręki.

blank

Madejczyk Magdalena

Fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta integracjisensorycznej, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w grupach integracyjnych oraz grupach specjalnych. Wieloletni wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pedagogiki korekcyjnej. Terapeuta w Centrum terapeutycznym Promyk Nadziei Integracja Sensoryczna w Nysie.

blank

Pinkiewicz Renata

oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, wieloletni nauczyciel dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Zespole Placówek Specjalnych w Nysie. Wieloletni wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także pedagogiki korekcyjnej. Terapeuta w Centrum terapeutycznym Promyk Nadziei Integracja Sensoryczna w Nysie.

Skibińska Anna

Magister psychologii klinicznej, tytuł specjalisty w dziedzinie psychologia kliniczna, studia podyplomowe z Resocjalizacji. Uniwersytet SWPS we Wrocławiu – specjalizacja w psychologii klinicznej II stopnia. Kurs Terapii systemowej. Psycholog w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Nysie oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Paczkowie. Wieloletni wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych (współpracującym z ECES Vademecum) w zakresie oświatowych studiów podyplomowych

blank

Wardakas Sylwia

Dyrektor Przedszkola w Nysie prowadzącego na szeroką skalę zajęcia z Integracji Sensorycznej i terapii ręki (doskonale wyposażone pracownie SI). Studia podyplomowe z Integracji Sensorycznej, Pedagogiki specjalnej, Wczesnego Wspomagania rozwoju i edukacji dziecka z autyzmem, Edukacji dla bezpieczeństwa, Wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, Socjoterapii z elementami psychoterapii, Diagnozy i terapii pedagogicznej, Zarządzania oświatą. Szkolenie Sala doświadczania świata – koncepcja Snoezelen i możliwości jej zastosowania. Certyfikat Trening Umiejętności Społecznych terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu. Szkolenie Terapią ręki i zaburzeń motoryki małej  i i II stopnia diagnoza-terapia-masaż. Magister pedagogiki resocjalizacyjnej.

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.