Kadra – Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu

dr Wawrzyniak-Kostrowicka Milena

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, trener, doradca zawodowy i coach. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz liczne szkolenia z zakresu pracy coachingowo-doradczej. Specjalizuje się w obszarze coachingu kariery. Pierwsze szlify w tym zakresie zdobywała jako trener wewnętrzny NGO, pracując z grupami wykluczonymi społecznie. W latach 2007-2019 koordynowała jako trener i doradca zawodowy dziewięć projektów unijnych i systemowych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Ma na swoim koncie ekspertyzy naukowe pisane na rzecz Gminy Wrocław dotyczące perspektyw zawodowych beneficjentów projektów. Aktywnie współpracuje zarówno ze środowiskiem biznesowym (prowadząc rekrutacje personelu i szkolenia kadry), jak i akademickim (w charakterze kierownika naukowego konferencji, studiów podyplomowych oraz jako wykładowca i promotor seminariów na kierunkach pedagogicznych w szkołach: WSB, WSPIA, WSZIP, TEB Edukacja).

dr Nitkiewicz-Jankowska Anna

Doktor nauk ekonomicznych z zakresu Zarządzania i Ekonomiki Usług. Od 1999 roku współpracuje z uczelniami wyższymi jednocześnie prowadząc własną firmę szkoleniową wpisaną do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.). Współzałożycielka Akademii Techniki Transformacji. Przeprowadziła ponad 8 tys. godzin szkoleniowych, warsztatowych i wykładowych w tematyce m.in. opracowania strategii biznesu oraz marki osobistej, zarządzania a także czynników wpływających na zachowania ludzkie (szczególnie związanych z emocjami). Autorka książek, ebook, programów szkoleniowych.

mgr Grębowiec Bożena

Trener, mediator, coach, pedagog, nauczyciel-konsultant, egzaminator w zakresie kwalifikacji mediacje sądowe i pozasądowe. Doświadczenie zawodowe zbudowane w oparciu o wieloletnią pracę na stanowiskach pedagoga w poradni psychologiczno- pedagogicznej, następnie dyrektora szkoły, a także dyrektora i wykładowcy uczelni niepublicznej oraz pedagoga w szkołach i placówkach oświatowych województwa opolskiego, a także pracę mediatora w obszarze mediacji sądowych i pozasądowych oraz usług mediacyjnych w różnorodnych projektach, których celem jest zwiększenie dostępności usług społecznych, w tym usługi mediacyjnej osobom i rodzinom przeżywającym konflikty i problemy opiekuńczo-wychowawcze. Jest certyfikowanym coachem i mediatorem w standardach VCC. Aktualnie pracuje jako nauczyciel- konsultant w ośrodku doskonalenia nauczycieli. Obszary specjalizacji: Mediacje cywilne, rodzinne, rówieśnicze, coaching, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR), komunikacja oparta o dialog motywacyjny, pedagogika, pedagogika specjalna, lecznicza i oligofrenopedagogika, profilaktyka uniwersalna.

mgr Kasicz-Stępień Gabriela

Licencjonowany doradca zawodowy, organizator poradnictwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie (PUP), pedagog,.  Ponad 22 letni staż pracy w PUP Nysa na stanowisku kierownika wydziału pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Trener szkoleniowy, wykładowca od ponad 25 lat z zakresu poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i rynku pracy. Autorka publikacji, m.in. „Doradztwo osobiste – podręcznik współpracy powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej na rzecz osób długotrwale bezrobotnych”, Copyright by CTC Polska Sp. z o.o., Warszawa 2014r., „Efekty wdrażania nowych rozwiązań dotyczących pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy”, DEMOS Polska Sp.z.o.o., Warszawa, 2007. Współautorka  publikacji: „Doradztwo zawodowe – podręcznik przygotowujący do certyfikowanego egzaminu”, VCC Humaneo, Warszawa 2012r., program szkoleń modułowych dla pracowników publicznych służb zatrudnienia, na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, i inne.  Uczestniczka międzynarodowego zespołu w Brukseli (2010 r.), na zlecenie Komisji UE ds. Mobilności Międzynarodowej Poszukujących Pracy, w zakresie metod pracy z osobami poszukującymi pracy na rynku międzynarodowym. Doświadczony doradca zawodowy w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących.

mgr Gabis Elżbieta

Od roku 2006 doradca metodyczny kształcenia zawodowego, obecnie w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowywania programów szkoleń oraz ich realizacji dla nauczycieli, kadry zarządzającej szkół. Wieloletni wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego, zarządzania oświatą i doradztwa zawodowego.

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.