Kadra – Autyzm

mgr Jakubowska Edyta

Magister Pedagogiki opiekuńczej i pracy socjalnej, studia podyplomowe: Integracja Sensoryczna, Pedagogika specjalna – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Arteterapia w edukacji, Socjoterapia z elementami psychoterapii, Język polski w edukacji. Trener Umiejętności Społecznych, terapeuta ręki I i II stopnia. Nauczyciel, wychowawca z zespole rewalidacyjno-wychowawczym w Zespole Placówek Specjalnych w Nysie, Terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej i terapii ręki w Centrum terapeutycznym Promyk Nadziei Integracja Sensoryczna w Nysie.

mgr Madejczyk Magdalena

Fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta integracjisensorycznej, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w grupach integracyjnych oraz grupach specjalnych. Wieloletni wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pedagogiki korekcyjnej. Terapeuta w Centrum terapeutycznym Promyk Nadziei Integracja Sensoryczna w Nysie.

mgr Lewandowska Justyna

Właścicielka prywatnego gabinetu logopedycznego, z wykształcenia magister filologii polskiej i logopeda, logopeda w Poradni psychologiczno-pedagogicznej w Nysie, członkini zespołu diagnostycznego całościowe zaburzenia rozwoju ASD, Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozowania dzieci i młodzieży oraz prowadzeniu terapii zaburzeń mowy i wad wymowy u dzieci, zwłaszcza młodszych. Wieloletni wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych w zakresie logopedii, pedagogiki korekcyjnej, nauki o języku.

mgr Jaskólska Elżbieta

Edukator, oligofrenopedagog, specjalista do wczesnego wspomagania i edukacji dzieci z autyzmem, logopeda, neurologopeda, terapeuta komunikacji AAC (makaton, piktogramy, PCS), terapeuta terapii jedzenia, behawioralnej, terapii ręki,  socjoterapii behawioralno – poznawczej, terapeuta treningu umiejętności społecznych. Posiada uprawnienia do stosowania elementów terapii SI w terapii logopedycznej oraz elektrostymulacji w neurologopedii. Wieloletnie doświadczenie w diagnozie funkcjonalnej dzieci. Od ponad 20 lat pracuje w szkolnictwie specjalnym z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i ze sprzężeniami. Były pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, doradca metodyczny. Wieloletni wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób  z niepełnosprawnością intelektualną, edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, pedagogiki korekcyjnej, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, edukacji włączającej. Od wielu lat współprowadzi Centrum terapeutyczne – Promyk Nadziei w Nysie dla dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami i niepełnosprawnościami. Od 10 lat Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych JANEK, twórca i koordynator grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

mgr Gos Grzegorz

Współwłaściciel Centrum terapeutycznego Promyk Nadziei Integracja Sensoryczna w Nysie dla dzieci i młodzieży z różnymi zaburzeniami i niepełnosprawnościami. Pedagog specjalny, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, specjalista ds. terapii dzieci ze spektrum autyzmu, terapeuta SI, terapeuta ręki, terapeuta bioffedback, terapeuta behawioralny, terapeuta TUS. Od 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami w rozwoju psychicznym w Zespole Placówek Specjalnych w Nysie.

mgr Pinkiewicz Renata

oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, wieloletni nauczyciel dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Zespole Placówek Specjalnych w Nysie. Wieloletni wykładowca w Instytucie Studiów Podyplomowych w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także pedagogiki korekcyjnej.

Przeglądając naszą stronę internetową bez zmian w swojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki temu nasz serwis internetowy może być maksymalnie bezpieczny i wygodny. Dowiedz się więcej o tym, jak używamy plików cookies z Polityki Prywatności.