fbpx

M E N U

Social Media

KONTAKT

Centrum Edukacyjne

ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa

dos@poznanska.nysa.pl, tel. 77 435 12 54

 

Formularz kontaktowy >

Wyróżnienia

       edukacji 2021 logo 400 akredytacja KO

 

                  Logo regular 2020

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne

 

Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Kierunek studiów Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka należy do obszaru pedagogiki, która umiejscowiona jest zarówno w obszarze nauk społecznych, jak i humanistycznych. Wiedza, umiejętności oraz kompetencje w ramach kierunku studiów podyplomowych zostały określone w szczegółowych aktach prawnych z zakresu oświaty.

Studia umożliwiają uzyskanie przez absolwentów wymaganego prawem przygotowania do pracy i kwalifikacji w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i umożliwiają prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, w których mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Studia mają na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci wymagających wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju.

Studia kierowane są szczególnie do kadry pedagogicznej żłobków, przedszkoli, poradni psychologiczno - pedagogicznych, ośrodków wczesnej interwencji oraz pozostałych osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami.

 

KADRA
zajęcia na powyższym kierunku prowadzą wykładowcy - praktycy w danej dziedzinie. Oto niektórzy z nich KADRA

 

PROGRAM

 1. Psychologia rozwoju małego dziecka
 2. Psychologiczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej
 3. Medyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej
 4. Pedagogiczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej
 5. Diagnostyka nozologiczna i funkcjonalna małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego
 6. Organizacja, modele i standardy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wczesnej interwencji terapeutycznej – podstawy prawne
 7. Metody i sposoby rewalidacji, rehabilitacji i terapii małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego
 8. Komunikacja prewerbalna i niewerbalna we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.
 9. Praca z rodziną dzieci i osób z niepełnosprawnością intelektualną
 10. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego - diagnoza funkcjonalna
 11. Rehabilitacja ruchowa dziecka z zburzeniami funkcji ruchowych
 12. Rehabilitacja i wychowanie słuchowe dziecka z uszkodzonym słuchem
 13. Rehabilitacja i rozwijanie umiejętności widzenia dziecka z uszkodzonym wzrokiem
 14. Rehabilitacja i terapia logopedyczna dziecka z zaburzeniami mowy
 15. Rehabilitacja dziecka z wczesnymi symptomami autystycznego spektrum zaburzeń
 16. Opracowanie dokumentacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 17. Opracowanie kompleksowego wieloprofilowego programu wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia jego rodziny

Liczba godzin: 450h zajęć dydaktycznych + 180h praktyki zawodowej

Informacje dodatkowe

 • Wymagania wstępne: adresatami studiów są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadające kwalifikacje pedagogiczne.
 • Czas trwania: 3 semestry.
 • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 1 egzaminem po każdym semestrze studiów.
 • Część  zajęć w formule online (Blended learning).

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

OPŁATY

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

500 zł

do 5 października 2021

II

600 zł

do 5 listopada 2021

III

500 zł

do 5 grudnia 2021

IV

500 zł

do 5 marca 2022

V

600 zł

do 5 kwietnia 2022

VI

500 zł

do 5 września 2022

VII

300 zł

do 5 października 2022

Ogółem

3 800 zł

 

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 

Sprawdź dostępność miejsc - wyślij zapytanie na adres - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kontakt

PDN Vademecum
tel. 77 409 04 58
tel. 77 409 04 59
Koordynator Studiów: mgr Magdalena Ziółkowska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ta strona używa Plików Cookies.

W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia. Przeczytaj o Polityce Plików Cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem