M E N U

Social Media

KONTAKT

Centrum Edukacyjne

ul. Poznańska 1

48-300 Nysa

dos@poznanska.nysa.pl

tel. 77 435 12 54

 

 

Formularz kontaktowy >

Bezpłatna Szkoła Policealna

Bezpłatne Liceum Ogólnokształcące

Technik rachunkowości

 

 

Informacje ogólne


Forma szkoły:  Zaoczna – 2-letni okres nauczania
Nazwa zawodu i symbol cyfrowy: Technik rachunkowości – 431103
Kwalifikacje:

K1. Prowadzenie rachunkowości  (A.36.)

K2. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65.)

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.

 

Opis kierunku
1. INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI (431103)
Technik rachunkowości jest przygotowany do prowadzenia rachunkowości w jednostce organizacyjnej; potrafi stosować narzędzia rachunkowości finansowej, kontrolować i kwalifikować dowody do księgowania, zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego oraz przeprowadzić analizę finansową i ocenić kondycję finansową jednostki organizacyjnej. Ponadto potrafi sporządzić dokumentację pracowniczą i rozliczyć wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych. W zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.  Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

 

2. KARIERA ZAWODOWA
Możesz pracować w działach finansowych (księgowości) we wszystkich podmiotach gospodarczych, bankach instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych, urzędach administracji samorządowej i centralnej, prywatnych firmach czy biurach rachunkowych. Praca w tym zawodzie stwarza możliwość awansu na księgowego, specjalistę, głównego księgowego, samodzielnego księgowego.


EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY PIERWSZĄ KWALIFIKACJĘ (A.36.) ODBYWA SIĘ POD KONIEC KLASY PIERWSZEJ.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY DRUGĄ KWALIFIKACJĘ (A.65.) ODBYWA SIĘ POD KONIEC KLASY DRUGIEJ.

Ta strona używa Plików Cookies.

W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia. Przeczytaj o Polityce Plików Cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem