M E N U

KONTAKT

Centrum Edukacyjne

ul. Poznańska 1

48-300 Nysa

dos@poznanska.nysa.pl

tel. 77 435 12 54

 

 

Formularz kontaktowy >

Bezpłatna Szkoła Policealna

Bezpłatne Liceum Ogólnokształcące

Pedagogika resocjalizacyjna

 

Zapraszamy na 3 letnie studia licencjackie niestacjonarne (zaoczne)
Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych z siedzibą w Łodzi

 

 

Oferta edukacyjna

 

Kierunek: Pedagogika

 

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna

 

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w placówkach resocjalizacyjnych, oraz uzyskanie wiedzy z zakresu działań profilaktycznych i resocjalizujących ukierunkowanych na jednostki niedostosowane społecznie. Studia te dają możliwość zdobycia umiejętności w zakresie: interpretacji zjawisk społecznych i sytuacji wychowawczych, stawiania diagnoz dotyczących jednostek, grup i społeczności, podejmowania działań o charakterze profilaktycznym, przeciwdziałającym powstaniu niepożądanych zjawisk społecznych, stosowania różnorodnych technik wychowania resocjalizacyjnego.

 

 

 

Rekrutacja

 

Zasady przyjęć:

 • warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości
 • Rekrutacja na studia rozpoczyna się 15 marca (dla studiów rozpoczynających się 1 października) i trwa do momentu wyczerpania miejsc, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia roku akademickiego
 • Kandydaci przyjmowani są na studia bez egzaminu wstępnego i rozmowy kwalifikacyjnej.
 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń


Niezbędne dokumenty rekrutacyjne:

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy ( karta zgłoszenia)
 • oryginał, odpis lub kopię (potwierdzoną notarialnie) świadectwa dojrzałości
 • kserokopie obu stron dowodu osobistego
 • 4 fotografie (37×50 cm.) podpisane na odwrocie czytelnie imieniem i nazwiskiem
 • podpisaną umowę o kształcenie
 • dowód opłaty wpisowego

 

 

Dane teleadresowe:

Punkt Rekrutacyjno-Informacyjny w Nysie

ul. Poznańska 1, 48-300 Nysa


Numery kontaktowe:

 •         77 435 12 54 wew. 23
 •         77 409 04 58
 •         691 564 567

Ta strona używa Plików Cookies.

W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia. Przeczytaj o Polityce Plików Cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem